KERSALU

Реконструкция жилого дома в Палдиски

ГОД

2006

ASUKOHT

Paldiski

ARHITEKT

Mai ja Urut Kersalu

3D VISUAAL

OÜ Küberneetiline Karu

  • ГОД : 2006
  • ASUKOHT : Paldiski
  • KATEGOORIA :
  • ARHITEKT : Mai ja Urut Kersalu
  • FOTOGRAAF :
  • 3D VISUAAL : OÜ Küberneetiline Karu